We support children and athletes

We are delighted by the cheerful laughter of children, the joyful shouts of promising athletes and the enthusiasm of runners who enjoy the spirit of nature to the full… That is why we decided to financially support the neonatal ward of the hospital in Ústí nad Labem, the run in the Bohemian Central Highlands known as Spring Dubická and floorball players from Ústí nad Labem.

We also run towards sporting experiences

The rustling of leaves in the treetops, the touch of the gentle wind interwoven with the scent of the forest and the singing of birds. This and an incredible surge of energy and joy brings Spring Dubická, a run in the breathtaking nature of the Bohemian Central Highlands. The atmosphere of this sporting experience and the unconcealed joy of movement motivated us to financially support this event, which will mark its 5-year tradition in 2018.

Financial support for young athletes is a goal in the net

Where is there a greater concentration of joy than on the field when the winning goal is scored? We cheer on the young athletes and wish their energy and enthusiasm for the game to become contagious. Our financial support goes to the floorball players from Ústí nad Labem, who prove game after game how important sport is to life.

We want children to grow by leaps and bounds

Few things can beat the sound of a child’s laughter. But even a baby’s cry can be a treat to the ears, especially the very first one. Where can you listen to one of the most beautiful concerts? In the neonatal ward. We decided to financially support the neonatal ward of Masaryk Hospital in Ústí nad Labem, which has been providing care for newborns since 1991.

I my běžíme vstříc sportovním zážitkům

Šustění listů v korunách stromů, dotek jemného větru protkaného vůní lesa i zpěv ptáků. To a neskutečný příval energie a radosti přináší Jarní Dubická, běh v dechberoucí přírodě Českého středohoří. Atmosféra tohoto sportovního zážitku i neskrývaná radost z pohybu nás motivovaly k finanční podpoře této události, která si s rokem 2018 připíše 5letou tradic.

Finanční podpora pro mladé sportovce je gólem do branky

Kde je větší koncentrace radosti, než na hřišti při vstřelení vítězného gólů? Fandíme mladým sportovcům a přejeme si, aby se jejich energie a nadšení ze hry staly nakažlivými. Naše finanční podpora směřuje k florbalistům z Ústí nad Labem, kteří hru za hrou dokazují, jak je pro život sport důležitý.

Chceme, aby děti rostly jako z vody

Jen máloco dokáže překonat zvuk dětského smíchu. I dětský pláč však může být potěšením pro uši, zvláště ten úplně první. Kde si můžete poslechnout jeden z nejkrásnějších koncertů? Na novorozeneckém oddělení. My jsme se rozhodli finančně podpořit novorozenecké oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, která zajišťuje péči novorozencům již od roku 1991.

Udělejte radost svým blízkým a objednejte jim dárkový poukaz